Zorgverzekeraars moeten deze maand nog komen met een voorstel voor de inkoop van casemanagement dementie. Ook moet uit het Actieplan casemanagement dementie blijken wat de casemanager doet en hoe deze zijn werk in de praktijk uitvoert. Dit heeft demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bekend gemaakt.

Rond de zomer worden door het Zorginstituut Nederland en de beroepsvereniging V&VN (voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten) panelbijeenkomsten georganiseerd, waarbij men in gesprek gaat over de inhoud van casemanagement, wat de benodigde competenties zijn en welke opleidingseisen hieraan gesteld worden. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd voor opleiders. Samen gaan zij de bestaande opleidingen voor casemanagement opnieuw invullen.

“Ik vind het van groot belang dat partijen met elkaar bepalen waar de functie casemanagement aan moet voldoen en welke competenties daarvoor nodig zijn. Ik zie er daarom op toe dat er in de zomer een geactualiseerd en breed gedragen functie- en competentieprofiel voor casemanagement is ontwikkeld, waarna de grote variëteit aan werkmodellen aan deze norm kan worden getoetst.” – Martin van Rijn, staatssecretaris ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Nederlandse zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat casemanagement dementie beschikbaar is voor iedereen die dit nodig heeft. Hiervoor moeten zij voldoende van deze zorg inkopen en daarvoor is een eenduidig inkoopbeleid nodig dat gebruikt kan worden door alle zorgverzekeraars. Dit inkoopbeleid moet uiteraard voldoen aan de Zorgstandaard Dementie. Staatssecretaris Van Rijn ziet erop toe hoe de gesprekken verlopen en of er voortgang is.