Het aantal mensen met de ziekte van Alzheimer komt in een stroomversnelling. Wereldwijd lijden er momenteel zo’n 47,5 miljoen mensen aan Alzheimer, maar tegen 2030 zouden dit er wel eens 75,6 miljoen kunnen zijn. En als het zo doorgaat is het huidige aantal verdrievoudigd naar 135,5 miljoen mensen in 2050. Dit voorspelt de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation; WHO).

De gezondheidsorganisatie organiseerde gisteren haar eerste globale ministerconferentie om op internationaal niveau over de aanpak van het probleem te praten. Hierin zegde het Verenigd Koninrijk een investering in het Dementia Discovery Fund van bijna €90 miljoen toe. Binnen dit fonds hebben een aantal grote farmaceutische bedrijven zich vastgelegd om het onderzoek naar dementie uit te breiden. Op de conferentie werd voorzichtig gesproken over ‘een mogelijke doorbraak in de behandeling van dementie’.

Dementie wereldwijd

Van de ruim 47 miljoen mensen met dementie woont zo’n 60% in landen met een laag tot gemiddeld inkomen. Doordat mensen steeds ouder worden, zal het aantal dementiegevallen de komende jaren in razend tempo toenemen. Momenteel behoren vormen van dementie al tot de meest invaliderende chronische ziektes van ouder wordende mensen.

De grote conclusie van de conferentie is dat een wereldwijde (aanhoudende) aanpak nodig is om actie en onderzoek te bevorderen. Hoe deze samenwerking tussen landen en organisaties eruit gaat zien, zal de komende tijd vorm aannemen.