Als je tijdens de periode dat je werkt gediagnosticeerd wordt met een langdurige ziekte zoals dementie, heeft dit zijn effecten op je werkleven. Misschien ben je bang om binnenkort niet meer te kunnen werken, misschien ben je (tijdelijk) niet in staat om te werken of misschien raak je volledig arbeidsongeschikt. Het is handig om te weten waar je aan toe bent, op de werkvloer maar ook voor de toekomst. In dit artikelen lichten we uit waar je pensioengerelateerd rekening mee kunt houden.

De eerste twee ziektejaren

In het eerste ziektejaar (waarin je niet werkt), heeft de ziekte vaak nog weinig invloed op je pensioen. Hiervoor is het wel belangrijk dat je werkgever je loon nog volledig uitbetaald, dit is in de cao vastgelegd. Ga bij jouw werkgever na of dit ook zo geregeld is.

Is het in jouw geval zo dat je in je eerste ziektejaar al minder betaald krijgt? Dan wordt je pensioen afgeleid van dit lagere salaris, en heeft je ziekte dus wel degelijk invloed op de hoogte van je pensioen. Ga na bij je pensioenverstrekker en de website van het UWV of je aanvullende tegemoetkoming kunt krijgen.

Na de eerste twee ziektejaren

Als je na twee jaar arbeidsongeschikt verklaard wordt, dan kun je in aanmerking komen voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Je vraagt deze uitkering aan als je al bijna twee jaar ziek bent en er geen uitzicht op verbetering is, waardoor je 65 procent of minder verdient dan voordat je ziek werd. Hierin wordt een onderscheid tussen gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en volledig arbeidsongeschikten (IVA). Lees meer over de verschillende regelingen op de website van het UWV. Let op: het is belangrijk dat je de WIA-uitkering op tijd aanvraagt, uiterlijk in de 93e week van je ziekte.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je ziek wordt en geen werkgever hebt. Bijvoorbeeld omdat je contract afloopt, je een WW-uitkering hebt (gehad) of als uitzendkracht werkt. Dan heb je waarschijnlijk recht op een Ziektewetuitkering. Ook als je wel een werkgever hebt, is het mogelijk dat je – via je werkgever – recht hebt op deze uitkering. Lees meer over ziek met werkgever en ziek zonder werkgever volgens het UWV.