Het kabinet Rutte heeft gekozen voor de participerende samenleving. Dit houdt in dat mensen wanneer zij oud en hulpbehoevend worden langer zelfstandig moeten blijven wonen dan vroeger het geval was. Ook dementerende ouderen wonen dus langer thuis, met hulp en ondersteuning van hun partner, familie, vrienden of buren.

Voor deze mantelzorgers is het vaak niet gemakkelijk om hulp te bieden. Er zijn immers veel soorten dementie, met verschillende symptomen. De bekendste is de ziekte van Alzheimer, maar er bestaat bijvoorbeeld ook frontotemporale dementie en vasculaire dementie. Voor mantelzorgers is tegenwoordig gelukkig een veelheid aan ondersteuning mogelijk. Zo ontwikkelde zorgverzekeraar CZ de Dementia App, en biedt kenniscentrum Movisie de methode Preventieve Ondersteuning Mantelzorg (POM) aan. Ook kunnen mantelzorgers terecht bij organisaties zoals MEZZO, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, en MEE, de organisatie die ondersteuning biedt bij leven met een beperking.

dementie-app-screen

De dementia-App ondersteunt mantelzorgers bij het verzorgen van mensen met dementie.

Dementie Verhalenbank

bank

Verhalen van lotgenoten bieden mantelzorgers ook vaak herkenning en steun. In 2014 is de Dementie Verhalenbank van start gegaan. Deze website is een initiatief van Anne Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Staatssecretaris Van Rijn besloot begin juli j.l. €150.000 subsidie te geven aan de Dementie Verhalenbank. Op de site zijn verhalen van mensen met dementie en hun mantelzorgers te lezen. Onderzoekers van de UvA analyseren de verhalen. Doel van de site is te luisteren naar mensen met dementie en de mensen om hen heen, en zo tot oplossingen te komen die de levenskwaliteit van dementerenden verhogen.

Ook in de media kunnen mantelzorgers informatie over omgaan met dementie vinden. Bijvoorbeeld in de tweewekelijkse column in het Parool van Anne Mei The. En in maart van dit jaar verscheen de film Still Alice, over een vijftigjarige vrouwelijke wetenschapper die te horen krijgt dat ze Alzheimer heeft. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 2007 van Lisa Genova. Op de website van Alzheimer Nederland staat een overzicht van literatuur en verhalen over dementie. Al deze verhalen vormen een bron van steun voor mantelzorgers en de dementen voor wie zij zorgen.