Chauffeurs in het zorgvervoer hebben uiteraard niet te maken met standaard passagiers. Mensen die gebruik maken van zorgvervoer zijn vaak niet of minder goed ter been of hebben een andere reden om niet met ‘gewoon’ (openbaar) vervoer te kunnen reizen. Ook mensen met dementie komen in aanmerking voor zorgvervoer en om beter op hun behoeftes in te kunnen spelen, leert vervoerder Connexxion zijn werknemers in het zorgvervoer om beter met deze reizigers om te gaan.

Afgelopen maandag is bij Connexxion Zorgvervoer de kick-off van het project van start gegaan met een training voor de eerste 25 chauffeurs. Hierin leerden zij goed om te gaan met mensen met dementie. Na afloop ontvingen deze chauffeurs hun certificaat en wordt de training landelijk ingevoerd voor alle andere Connexxion chauffeurs die in het zorgvervoer werken. De training kan online gevolgd worden.

Meer trainingen voor bedrijven en organisaties

De trainingen voor de zorgvervoerchauffeurs maken deel uit van de campagne ‘Samen dementievriendelijk’ van Alzheimer Nederland, pensioenfonds PGGM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze campagne is onderdeel van het Deltaplan Dementie, wat als doel heeft om meer bewustzijn voor dementie te creëren. Mensen moeten dementie niet alleen weten te herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor hen of voor een mantelzorger van iemand met dementie.

“Het aantal mensen met dementie groeit. Dus ook het aantal mensen met dementie dat mobiel wil zijn. Dan is het een hele geruststelling als een chauffeur dementie herkent en bijvoorbeeld goed heeft gecheckt of iemand op de juiste plek wordt afgezet.” – Nienke van Wezel, projectleider Samen dementievriendelijk

Voor het project Samen dementievriendelijk hebben zich inmiddels tientallen organisaties en bedrijven gemeld voor een training hoe goed om te gaan met mensen met dementie. Naast een basistraining zijn er branchetrainingen ontwikkeld die inspelen op specifieke situaties.