Bij mensen met dementie wordt het kortetermijngeheugen aangetast, maar herinneringen van langer geleden zijn vaak nog wel aanwezig. Vooral herinneringen die verbonden zijn aan sterke emoties blijken goed opgeslagen te zijn in de hersenen. Door deze herinneringen terug te halen, leven mensen weer helemaal op.

Veel verpleeghuizen hebben speciaal hiervoor een speciale belevingskamer ingericht (of willen er één), maar een dergelijke kamer kost vaak veel ruimte en geld en er is extra personeel nodig. Dit probleem wordt echter opgelost met de komst van de Nostalgiekar: een ouderwetse bakkerskar vol met nostalgische voorwerpen van vroeger, met muziek en met bekende geuren die gewoon een kamer binnengereden kan worden.

Vrolijkheid en levendigheid

De Nostalgiekar is een idee van DoSocial, een netwerk van mensen en bedrijven die zich vanuit een sociaal oogpunt inzetten voor kwetsbare ouderen, in samenwerking met Hans Kirchhoff van de cliëntenraad van Zorg- en Wooncentrum De Lauwershof. In dit zorg- en wooncentrum is de Nostalgiekar de afgelopen tijd uitvoerig getest door de bewoners met dementie.

En met succes, zo mag wel gezegd worden: de patiënten leefden op, haalden herinneringen op, werden vrolijk en lachten weer.

“Mensen die normaal alleen ‘ja’ en ‘nee’ zeggen, kunnen ineens weer praten. Daardoor kunnen wij hen beter leren kennen en de zorg die we bieden goed op de persoon afstemmen. Mensen met dementie dutten vaak in. Door de producten uit de kar in te zetten, zien we ze weer even opleven. Ze worden zich even wat meer bewust van het heden.” – Susan Baks, Magentazorg.

De inzet van de Nostalgiekar is vooral geschikt bij mensen in het middenstadium van dementie, maar uit de testfase is al gebleken dat ook ‘gewone’ ouderen de inhoud van de kar erg leuk vinden. DoSocial hoopt dan ook dat ze hopen dat andere zorginstellingen het idee van de Nostalgiekar over willen nemen en nodigt belangstellenden van harte uit om contact op te nemen.