Eén op de vijf ouderen krijgt te maken met een vorm van dementie. Van ouderen wordt echter verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en actief deel blijven nemen aan de maatschappij. Het is dan ook belangrijk dat de samenleving hierop inspeelt. Met dit in gedachten, start de gemeente Rotterdam in april een(…)