Al jarenlang blijkt uit verschillende onderzoeken dat mantelzorgers onverminderd zwaar belast zijn. Niet zo verwonderlijk uiteraard, want zorgen voor een (ernstig) zieke naaste is een zware taak – zowel psychisch als lichamelijk. In sommige gevallen moet de mantelzorg zelfs 24 uur per dag verleend worden. Voor veel mantelzorgers is het echter moeilijk (en soms zelfs onmogelijk) om een periode ‘vrij’ te nemen. Wie neemt er dan immers de zorg over? Gelukkig is men zich steeds meer bewust van de zware belasting die mantelzorgers ervaren. De overheid richt zich de laatste jaren steeds meer op de belangrijke rol die mantelzorgers spelen in de samenleving en ook vanuit de zorgsector worden er steeds meer initiatieven op poten gezet om de mantelzorger te informeren, te ondersteunen en – waar mogelijk – te ontlasten.

Tijdelijke, maar persoonlijke zorg

Mantelzorgers die tijdelijk niet meer is staat zijn om de zorgtaken op zich te nemen, kunnen een beroep doen op respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke, volledige overname van zorg. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een ‘oppas aan huis’ voor de patiënt, een tijdelijk verblijf in een zorginstelling, een begeleide vakantie of een plek op de dagbehandeling. De laatste tijd komt er steeds meer aandacht voor respijthuizen. Op dit soort plekken kunnen mensen die zorg nodig hebben verblijven wanneer hun mantelzorger tijd voor zichzelf nodig heeft. In een respijthuis wordt er zorg op maat geboden en doet de inrichting allerminst aan de onpersoonlijke sfeer van een verzorghuis denken.

Respijthuis is in opkomst

Binnenkort opent het tweede respijthuis voor ouderen in Nederland zijn deuren in Bleskensgraaf. Deze ‘logeervilla’ biedt plek aan zes mensen en dankzij de inzet van geschoolde vrijwilligers is er 24 uur per dag zorg mogelijk. Op die manier kan iemand hier tijdelijk verblijven terwijl de mantelzorger toekomt aan de benodigde rust. Eerder is er al een respijthuis in Alkmaar opgericht en ook andere gemeentes zoals Rotterdam en Leeuwarden onderzoeken de mogelijkheid van de oprichting van een respijthuis.