Een veranderend gevoel voor humor kan wijzen op een beginnende vorm van frontotemporale dementie. Mensen die ineens een ander soort humor ontwikkelen, waarbij er vooral gelachen wordt om ongepaste of pijnlijke situaties, bevinden zich wellicht in het beginstadium van deze ziekte. Dit blijkt uit een onderzoek van de University College London.

Lachen om een overlijden

Voor dit onderzoek zijn de vrienden en familieleden van 46 patiënten met frontotemporale dementie ondervraagt. De onderzoekers wilden weten welke veranderingen in de persoonlijkheid er in de jaren voorafgaand aan de diagnose van de ziekte opvielen. Hier kwam duidelijk uit naar voren, dat vrijwel alle patiënten ongeveer negen jaar voor de diagnose een ander en harder soort gevoel voor humor kregen.

Voorbeelden die genoemd werden, waren het lachen om het overlijden van een dierbare en ook werd een vrouw uitgelachen door haar man toen zij zich per ongeluk verbrandde. Uit het onderzoek blijkt ook, dat de humor niet alleen harder werd, maar ook vreemder. Zo konden de (nog ongediagnosticeerde) patiënten ineens hard lachen om een blaffende hond of om een verkeerd geparkeerde auto.

Meer aandacht voor frontotemporale dementie

Professor Camilla Clark van de University College London hoopt met de publicatie van de onderzoeksresultaten meer aandacht te krijgen voor frontotemporale dementie. Deze ziekte is een nog niet zo’n bekende vorm van dementie, maar treft vaak jonge mensen. Doordat frontotemporale dementie in de eerste instantie voor een gedragsverandering zorgt, maar niet het geheugen aantast, wordt de ziekte vaak pas laat herkend. Hoe eerder de ziekte echter wordt ontdekt, hoe beter het behandeld kan worden.

“Niet alleen bij veranderingen in de persoonlijkheid en gedrag moet een alarmbel afgaan bij artsen, maar ook als bij deze symptomen als lachen kan dementie in een zeer vroeg stadium ontdekt worden.” – Professor Camilla Clark, University College London