Mantelzorgers die voor mensen met dementie zorgen, hebben het de afgelopen jaren zwaarder gekregen. De belasting is voor deze mantelzorgers toegenomen, zo blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland in samenwerking met onderzoeksbureau NIVEL. Ruim 3400 mantelzorgers namen deel aan dit onderzoek. Hieruit blijkt ook, dat partners van thuiswonende mensen met dementie het zwaarst belast worden.

De Dementiemonitor Mantelzorg richt zich op de vraag hoe mantelzorgers van mensen met dementie de zorg en ondersteuning thuis en in een verpleeghuis ervaren.

Partners het vaakst overbelast

Meer dan de helft (59%) van de mantelzorgers die samenwonen met en ook zorgen voor de persoon met dementie voelen zich vaak tamelijk belast tot overbelast. Ruim één op de zes mantelzorgers voelt zich zelfs overbelast of zwaarbelast. Dit is een groot verschil ten opzichte van de vorige peilingen in 2011 en 2013: toen gaf één op de tien aan zich overbelast of zwaarbelast te voelen.

Dat het vaak de partners zijn die spreken over een zware belasting, is niet vreemd. De ervaren belasting neemt toe naarmate men meer uren per dag voor een familielid of andere dierbare zorgt en wie samenwoont met iemand met dementie, is hier 24 uur per dag mee bezig. 46 procent van de samenwonenden meldt een verstoorde nachtrust.

Verbeterpunten zorg thuis en verpleeghuis

Helaas is het niet zo, dat mantelzorgers hun zorgtaken (evenredig) kunnen delen met anderen. De helft van de mantelzorgers geeft aan dat de zorg vooral op hen neerkomt. Vier op de tien mantelzorgers hebben zelfs minder contact met familie en vrienden sinds hun dierbare dementie heeft.

Ook mantelzorgers van wie de naaste in een verpleeghuis verblijft, hebben kritiek- en verbeterpunten. Over het algemeen vinden zij wel dat het verzorgend personeel hun best doet, maar de helft geeft aan dat er niet voldoende personeel aanwezig is en dat de activiteiten vaak niet aansluiten bij wat hun familielid of vriend leuk vindt. Mantelzorgers geven daarnaast aan, dat zij het belangrijk vinden dat er meer en beter gekwalificeerd personeel komt, maar ook dat er ‘vaste gezichten’ zijn.

Noodzakelijke voorwaarden mantelzorg

Professionals en mantelzorgers die zich al langer bezighouden met het onderwerp mantelzorg en dementie geven aan dat ondersteuning door een casemanager één van de meest noodzakelijke vormen van ondersteuning is om het thuis langer vol te kunnen houden. Toch zegt de helft van de mantelzorgers dat zij nog nooit eerder op deze mogelijkheid gewezen zijn.

Andere noodzakelijke voorwaarden die genoemd worden om de zorg in huis goed vol te houden, zijn: hulp in het huishouden, persoonlijke zorg en verpleging en passende dagactiviteiten.

De resultaten van de Dementiemonitor Mantelzorg worden gebruikt voor het algemeen overleg Wet langdurige zorg op 24 november. Ook worden de uitkomsten gebruikt om de Tweede Kamer en andere partijen die beslissen over de zorg te informeren.