Nieuwe aanpak voor thuiswonende ouderen met dementie levert miljardenbesparing op

Nieuwe aanpak voor thuiswonende ouderen met dementie levert miljardenbesparing op

Wanneer een team van hulpverleners mensen met dementie en hun mantelzorgers beter in de gaten houden en begeleiden, kan er maar liefst 2.000 euro per patiënt per maand bespaard worden. Dit hebben onderzoekers van het Alzheimer Centrum in het Nijmeegse Radboudumc berekend. Een betere monitoring moet ervoor zorgen dat ouderen met dementie niet langer in(…)

De Correspondent zoekt mensen met dementie voor deelname aan de Dementiedagboeken

De Correspondent zoekt mensen met dementie voor deelname aan de Dementiedagboeken

Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan van dementie en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt echter vaak naar de medische kant van de ziekte gekeken en speelt de persoonlijke ervaring van iemand met dementie een mindere rol. Jammer, want dementie heeft nu eenmaal wel heel veel impact op degene die hiermee te(…)

Overbelasting mantelzorger bij dementie neemt fors toe

Overbelasting mantelzorger bij dementie neemt fors toe

Mantelzorgers die voor mensen met dementie zorgen, hebben het de afgelopen jaren zwaarder gekregen. De belasting is voor deze mantelzorgers toegenomen, zo blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland in samenwerking met onderzoeksbureau NIVEL. Ruim 3400 mantelzorgers namen deel aan dit onderzoek. Hieruit blijkt ook, dat partners van thuiswonende mensen met dementie het(…)

Acute ziekenhuiszorg aan huis voor ouderen met dementie

Acute ziekenhuiszorg aan huis voor ouderen met dementie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) start vanaf 1 januari 2017 onder de naam van Hospital at Home met een speciaal team dat ouderen met dementie thuis gaat verzorgen. Het team bestaat uit een spoedeisende hulp-arts, een huisarts, een wijkverpleegkundige, een fysiotherapeut en de huisarts. Hierdoor kunnen zij snel inspringen op de acute zorgvraag, bijvoorbeeld(…)

Meer kans op dementie door plotselinge lage bloeddruk

Meer kans op dementie door plotselinge lage bloeddruk

Wie op oudere leeftijd plots last krijgt van een lage bloeddruk, moet opletten. Uit onderzoek van het Eramus MC blijkt namelijk, dat vijfenvijftigplussers die bij het te snel opstaan last hebben van een lage bloeddruk meer kans lopen op het krijgen van dementie. In het wetenschappelijke tijdschrift PLoS Magazine schrijven de onderzoekers dat het ogenschijnlijke(…)

Game geeft inzicht in beginfase dementie

Game geeft inzicht in beginfase dementie

Onderzoek naar dementie is niet langer alleen heel erg noodzakelijk, maar ook nog eens heel erg leuk. Wetenschappers en gamedevelopers hebben namelijk samen een game voor op de (Android) smartphone of tablet ontwikkeld waarmee gebruikers al spelende een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar dementie. Deze nieuwe app, Sea Hero Quest genaamd, geeft onderzoekers(…)

Huisarts ziet beginnende dementie vaak over het hoofd

Huisarts ziet beginnende dementie vaak over het hoofd

Huisartsen hebben vaak moeite met het stellen van de diagnose dementie bij oudere patiënten. Dit is de conclusie van het proefschrift waarop Pim van Dungen vandaag promoveert in het VU Medisch Centrum. Bij 1 op de 8 patiënten van 65 jaar of ouder werd de diagnose dementie niet gesteld, terwijl hersentests wel uitwezen dat er(…)

Grotere kans op dementie bij chronische depressie

Grotere kans op dementie bij chronische depressie

Een depressie op latere leeftijd kan de kans op dementie vergroten. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat 55-plussers die in toenemende mate last hebben van depressies meer risico hebben om dementie te ontwikkelen. Het verband tussen depressie en dementie is wereldwijd al vaker het onderwerp van onderzoek geweest. Bijzonder aan dit Nederlandse onderzoek(…)

Mensen met dementie en mantelzorgers maken nauwelijks gebruik van vrijwilligershulp

Mensen met dementie en mantelzorgers maken nauwelijks gebruik van vrijwilligershulp

In Nederland is er een groot en gevarieerd aanbod aan vrijwilligershulp bij dementie, maar toch wordt hier nauwelijks gebruik van gemaakt. Dit is de conclusie van onderzoeksbureau NIVEL in de kennissynthese ‘Vrijwilligershulp thuis bij mensen met dementie’. Deze kennissynthese is een inventarisatie van de kennis over het gebruik van vrijwilligershulp door mensen met dementie en(…)

Terug in de tijd met de Nostalgiekar

Terug in de tijd met de Nostalgiekar

Bij mensen met dementie wordt het kortetermijngeheugen aangetast, maar herinneringen van langer geleden zijn vaak nog wel aanwezig. Vooral herinneringen die verbonden zijn aan sterke emoties blijken goed opgeslagen te zijn in de hersenen. Door deze herinneringen terug te halen, leven mensen weer helemaal op. Veel verpleeghuizen hebben speciaal hiervoor een speciale belevingskamer ingericht (of(…)