Wanneer een team van hulpverleners mensen met dementie en hun mantelzorgers beter in de gaten houden en begeleiden, kan er maar liefst 2.000 euro per patiënt per maand bespaard worden. Dit hebben onderzoekers van het Alzheimer Centrum in het Nijmeegse Radboudumc berekend. Een betere monitoring moet ervoor zorgen dat ouderen met dementie niet langer in ziekenhuizen en verpleeghuizen terechtkomen omdat er gelang gewacht is met het bieden van de juiste hulp en/of ondersteuning.

Een kleine proef met grootse resultaten

Het onderzoek van het Radboudumc is gebaseerd op een nieuwe aanpak voor ouderen met dementie die 3,5 jaar geleden gestart werd door huisarts Chantal Hensens uit Wijchen. Zij constateerde dat de hulpverlening niet pas ingeschakeld moest worden als het al te laat was, maar dat crises voorkomen moesten worden door preventiegericht te werk te gaan. Dit idee paste ze toe op veertien patiënten en hiermee bespaarde ze zo’n 600.000 euro aan zorgkosten.

“Ik bluste eerst vooral brandjes, als een dementerende viel, een longontsteking had, angstig, agressief of eenzaam was. Familieleden belden op vrijdag met de boodschap ‘nu kan het écht niet meer.” – Chantal Hensens, huisarts

Ondanks dat de proef met slechts veertien personen relatief klein te noemen is, zijn zorgverzekeraars geïnteresseerd. Zij hebben immers al uitgerekend dat het aantal dementiepatiënten over 15 jaar verdubbeld is en dat besparingen daarom hard nodig zijn.

Gespecialiseerd team voorkomt problemen

Door mensen met dementie en hun mantelzorgers beter te laten monitoren door een team van hulpverleners, worden grote problemen veelal voorkomen. Deze wijkteams zijn verbonden aan de huisartsenpraktijk en blijven ook na het toekennen van de zorg in contact staan met de patiënt en de mantelzorger(s).

De wijkteams bestaan uit een gespecialiseerde verpleegkundige als casemanager, een welzijnswerker, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde en een wijkverpleegkundige. Samen wordt er gekeken naar de situatie van de patiënt thuis en wordt geprobeerd zo veel mogelijk bezoekjes naar het ziekenhuis te voorkomen. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is het ontlasten van de mantelzorger, zodat deze zijn of haar werk zo lang mogelijk kan blijven uitvoeren.