In Nederland is er een groot en gevarieerd aanbod aan vrijwilligershulp bij dementie, maar toch wordt hier nauwelijks gebruik van gemaakt. Dit is de conclusie van onderzoeksbureau NIVEL in de kennissynthese ‘Vrijwilligershulp thuis bij mensen met dementie’.

Deze kennissynthese is een inventarisatie van de kennis over het gebruik van vrijwilligershulp door mensen met dementie en hun mantelzorgers. Waarom er nog zo weinig gebruik maken van alle mogelijkheden van vrijwilligershulp is echter onbekend. Ook is nog niet duidelijk hoe de bestaande mogelijkheden beter onder de aandacht gebracht kunnen worden. Dit zal later onderzocht worden.

Vrijwilligers bieden waardevolle toevoeging

Vrijwilligers kunnen een grote steun zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Praktische en sociale hulp van vrijwilligers maakt het bijvoorbeeld mogelijk om mensen met dementie langer thuis te laten wonen – iets wat extra belangrijk is geworden door de invoer van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ook kunnen vrijwilligers taken overnemen waar mantelzorgers niet aan toe komen, of waarvoor zij zelf niet over de juiste middelen beschikken. Concrete voorbeelden hiervan zijn vrijwilligers bij wandelclubs, het bemannen van de Alzheimertelefoon, nachtvrijwilligers, internetfora en de bezoekdienst. Deze laatste wordt het meest aangeboden en georganiseerd door vrijwilligersorganisaties.

Initiatieven voor vrijwilligershulp

Dit jaar is de landelijke overheidscampagne ‘Dementievrienden’ van start gegaan. Ook zijn er verschillende andere initiatieven om vrijwilligershulp voor mensen met dementie onder de aandacht te brengen, zoals ‘Dementievriendelijke gemeenten’. De verwachting is, dat dit soort campagnes en initiatieven een stimulerende werking hebben. Of dit ook daadwerkelijk is, zal echter uit latere evaluaties moeten blijken.