Wonen aan een snelweg is ongezond. Dat was over het algemeen al wel langer bekend, aangezien het een verhoogde kans geeft op astma, hart- en vaatziekten en verschillende kankers. Canadees onderzoek heeft nu echter aangetoond, dat uitlaatgassen ook meer kans op dementie geven. Eén op de tien gevallen van dementie blijkt toegeschreven te kunnen worden aan vervuilde lucht, zo concludeerden de Canadese wetenschappers in het medische tijdschrift The Lancet.

Risico’s in Nederland

In een klein land als Nederland met een dicht netwerk aan snelweg (en andere drukke wegen) lijkt dit al snel problematisch te zijn. Toch is er nog geen reden tot acute paniek: het onderzoek toont aan dat iemand langdurig binnen een straal van vijftig meter aan de (snel)weg moet wonen. Voorbij de vijftig meter verdwijnt het schadelijke effect en na meer dan driehonderd meter is het extra risico op dementie zelfs helemaal verdwenen.

Postcodes en medische gegevens

Al lange tijd werd luchtverontreiniging – en met name de aanwezigheid van fijnstof – ervan verdacht een schadelijke invloed te hebben op de hersenen. In dit Canadese onderzoek is echter voor het eerst met zekerheid aangetoond dat dit ook echt zo is. Hiervoor maakten de wetenschappers gebruik van het complete bevolkingsregister van de staat Ontario waarin ook alle medische gegevens in opgenomen zijn. Dit stelde hen in staat om in 2001 een selectie te maken van alle 55- tot 85-jarigen. Alleen de mensen die al aan dementie leden, werden uitgesloten van het onderzoek.

Bij een evaluatie twaalf jaar later bleek dat 2,2 miljoen mensen dement waren geworden. Aan de hand van hun postcodes konden de onderzoekers aantonen dat hun ziekte verband hield met de nabijheid van druk verkeer.