Vergoedingen

Wanneer een mantelzorger minder gaat werken om beter voor een naaste met dementie te kunnen zorgen, krijgt hij of zij natuurlijk te maken met verminderde inkomsten. Daar komt bovendien ook nog eens bij, dat er wel extra kosten worden gemaakt – bijvoorbeeld reiskosten of telefoonkosten. Tel daar de extra zorgkosten bij op, zoals de eigen bijdrage voor de Wmo, en het is begrijpelijk dat mantelzorgers ook op financieel gebied de nodige ondersteuning kunnen gebruiken.

Gelukkig biedt de Nederlandse overheid verschillende vergoedingen en vrijstellingen, waardoor het voor mantelzorgers mogelijk blijft om hun zorgtaken uit te blijven voeren zonder hiermee financieel in de knoop te komen:

Vergoeding reiskosten

Sommige gemeenten vergoeden de reiskosten van mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Hier is geen landelijke regeling voor, dus voor meer informatie moet men een gesprek aanvragen bij de eigen gemeente.

Ook kunnen reiskosten voor het ziekenbezoek aan een langdurig opgenomen partner onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden van de belasting. Dit valt onder de specifieke zorgkosten.

Vervoer 2010 t/m 2015
Voor reizen per auto € 0,19 per kilometer
Voor reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere manier De werkelijk gemaakte reiskosten

Bron: belastingdienst

Vergoedingen van zorgverzekeraars

Verschillende zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende zorgverzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers.

Het Persoonsgebonden budget (Pgb)

Mensen die door een ziekte, een beperking of ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben, komen in aanmerking voor een Persoonsgebonden budget (Pgb). Hiermee kan iemand zelf beslissen welke zorg er wordt ingekocht en/of wie zij daarvoor inschakelen.

Uit een Persoonsgebonden budget kan ook een salaris van de mantelzorger betaald worden. Hiervoor moet dan wel een contract afgesloten worden tussen de Pgb-houder en zijn of haar mantelzorger.