Mantelzorg

Wie voor langere tijd en voor minimaal acht uur per week zorgt voor een ander, wordt een mantelzorger genoemd. Hierbij gaat het om onbetaalde zorg voor bijvoorbeeld een gehandicapt iemand, een hulpbehoevend persoon of een chronisch zieke patiënt. In de meeste gevallen is dit een partner, een ouder of een kind, maar iemand kan ook mantelzorger zijn van een ander familielid, een vriend of een kennis.

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid geeft de volgende omschrijving van mantelzorg:

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

In Nederland zijn er ongeveer 3,5 miljoen mantelzorgers (van 18 jaar en ouder), waarvan zo’n 300.000 mantelzorgers zorg verlenen aan iemand met dementie.

 Meer informatie over mantelzorg  Vergoedingen mantelzorg