Een looptest kan aantonen of iemand lijdt aan een beginnende vorm van dementie. Dit concluderen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam aan de hand van de uitslagen van een speciaal hiervoor ontwikkelde looptest.

Door mensen in een lijn over een mat met duizenden sensoren te laten lopen, ontdekten zij kleine afwijkingen in het looppatroon van mensen die kans hebben op dementie. Iemands looppatroon blijkt namelijk aanwijzingen te kunnen geven over dat de hersenen achteruit gaan. Zo kunnen het moeilijk optillen van de voeten, een te grote afstand tussen de voeten bij kleine pasjes en hoe lang iemand tijdens het lopen beide voeten op de grond heeft staan een belangrijke indicatie van dementie te zijn.

Vroege diagnose van groot belang

Het doel van het onderzoek is om met de looptest dementie in een vroeg stadium te kunnen herkennen en mogelijk zelfs kan voorspellen. Het is immers van belang om de dementie zo vroeg mogelijk te ontdekken, omdat er op die manier snel begonnen kan worden met een behandeling om de dementie zoveel mogelijk af te remmen.

“Hoe verder dementie is gevorderd, des te moeilijker is het om nog iets te doen. Als een hersenfunctie nog wel intact is, kan je trainen om dat zo te houden. Dementie kan je zo wel afremmen. Dus een vroege diagnose is erg belangrijk, dan vergroot je de periode waarin preventie nog kan werken.” – Arfan Ikram, neuro-epidemioloog Erasmus MC

De onderzoekers geven echter wel aan, dat alleen de looptest niet voldoende is om een goede diagnose te kunnen stellen. Hiervoor zal een combinatie van meerdere onderzoeken nodig zijn, zoals cognitieve tests en genetisch onderzoek.

Gezondere levensstijl doet wonderen

Gemiddeld krijgt één op de vijf ouderen in ons land dementie. Opvallend is echter, dat bij ruim dertig procent van de patiënten de ziekte te voorkomen zou zijn wanneer men er een gezondere levensstijl op nahield. Vooral een te hoge bloeddruk blijkt bij veel mensen de grote boosdoener zijn, zo blijkt uit het ERGO-onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum.