Sinds de Wmo-taken vorig jaar zijn overgenomen door gemeenten, is de kwaliteit van dagactiviteiten voor dementiepatiënten flink achteruit gegaan. Ook zijn veel activiteiten door de verhoogde eigen bijdrage voor veel mensen te duur geworden. Dit blijkt uit het onderzoek Inventarisatie dagactiviteiten 2015 van Alzheimer Nederland.

In deze inventarisatie is het niveau van de dagactiviteiten van februari 2015 vergeleken met de activiteiten van het eind van dat jaar. Bij het onderzoek waren twintig gemeenten, vijftig instanties voor dagactiviteiten en meer dan 250 mantelzorgers betrokken.

Hoge kosten reden voor afhaken

De eigen bijdrage die mensen met dementie moeten betalen voor hun dagactiviteiten, kunnen bijzonder hoog oplopen – soms wel tot duizenden euro’s per jaar. In één van de gevallen steeg het tarief zelfs met 271 procent. Voor veel mensen is dit een belangrijke reden om af te haken of om er zelfs niet meer aan te gaan beginnen. Mantelzorgers geven aan dat ze zich naast hun zware zorgtaken niet ook nog eens druk willen maken om de financiële beslommeringen.

“De cijfers geven een zorgwekkend beeld juist nu ontlasting van de mantelzorger in de thuissituatie zo hard nodig is door de stijging van het aantal thuiswonende mensen met dementie.”—Julie Meerveld, manager belangenbehartiging en zorgvernieuwing Alzheimer Nederland

Het gevolg is uiteraard, dat de aanbieders van dagactiviteiten voor dementiepatiënten het aantal bezoekers ziet teruglopen.

Verschraling van aanbod

Een ander punt van zorg dat uit de inventarisatie naar voren komt, is dat er steeds minder professionals en meer vrijwilligers worden ingezet bij de dagactiviteiten. Hierdoor is er sprake van een verschraling van de activiteiten. Een derde van de instellingen die dagactiviteiten aanbieden ziet zich door bezuinigingen genoodzaakt om meer met vrijwilligers te werken in plaats van betaalde professionals in te zetten.

Door de flinke terugloop in het aantal bezoekers vragen zowel de aanbieders als de gemeenten zich af of patiënten en mantelzorgers wel de weg naar de Wmo weten te vinden. De aanbieders van dagactiviteiten geven bovendien ook aan, dat er minder tijd en aandacht is voor hun cliënten, doordat zij meer administratieve verplichtingen hebben.

Het belang van dagactiviteiten

Dagactiviteiten zijn voor mensen met dementie erg belangrijk. Zij worden hierdoor namelijk gestimuleerd, bevinden zich in het gezelschap van lotgenoten en zijn even weg van huis. Ook voor de mantelzorgers zijn dagactiviteiten voor dementiepatiënten onmisbaar. Zij hebben hierdoor vaak de mogelijkheid om de zorgtaken even los te laten en zo hun batterij weer op te laden. Sommige mantelzorgers zijn 24 uur per dag betrokken bij de zorg voor een dementiepatiënt.