Het is de Week van de Dementie en het kabinet vraagt de aandacht voor dementie en mensen die zich inzetten voor een dementievriendelijke samenleving. ‘Heb meer oog voor dementie’ is de boodschap die uitgedragen wordt in een speciaal daarvoor gemaakte video.

In het filmpje komen de ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan het woord. Samen met andere betrokkenen willen zij de aandacht vestigen op dementie en de gevolgen van deze hersenaandoening.

Meer bewustwording van dementie

De videoboodschap past goed in de lijn die de Nederlandse overheid al eerder uitstippelde wat betreft het creëren van meer bewustzijn over dementie. Zo kondigde staatsecretaris Van Rijn in juli van dit jaar al aan dat in de komende vijf jaar meer dan een miljoen Nederlands bijgespijkerd gaan worden. Hiervoor is tot 2020 een bedrag van 16 miljoen euro uitgetrokken.

“Dementie zal de komende jaren een steeds grotere rol in ons dagelijks leven spelen. Deze video is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over dementie. Meer begrip voor dementerenden kan leiden tot betere zorg. Zolang het niet mogelijk is van dementie te genezen, moeten we de ziekte zo dragelijk mogelijk maken voor patiënt, familie en mantelzorger.” – Martin van Rijn, staatsecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De plannen van het kabinet passen in het Deltaplan Dementie dat erop gericht is om meer wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de dodelijke hersenaandoening.