Huisartsen hebben vaak moeite met het stellen van de diagnose dementie bij oudere patiënten. Dit is de conclusie van het proefschrift waarop Pim van Dungen vandaag promoveert in het VU Medisch Centrum.

Bij 1 op de 8 patiënten van 65 jaar of ouder werd de diagnose dementie niet gesteld, terwijl hersentests wel uitwezen dat er iets aan de hand was. Andersom kwam ook vaak voor: als de huisarts dacht dat er sprake was van beginnende dementie of geheugenbeperkingen, was dit bij de helft van de patiënten niet het geval.

Tijdige herkenning is zeer belangrijk

Het niet op tijd herkennen van dementie kan problemen opleveren voor zowel de patiënt zelf als zijn of haar omgeving. Het ontbreken van de juiste diagnose zorgt er immers voor dat de patiënt niet (op tijd) de juiste beslissingen kan nemen in het ziekteproces. Ook is het voor familie en vrienden moeilijker om als mantelzorger te fungeren wanneer niet duidelijk is waardoor de klachten en symptomen precies door worden veroorzaakt.

Sommige huisartsen zijn van mening dat een vroege signalering van dementie niet belangrijk is, omdat de ziekte ongeneeslijk is. Hoewel dit laatste waar is, pleit Van Dungen toch voor een zo snel mogelijke diagnose. Niet alleen geeft dit de patiënt meer mogelijkheden om wensen omtrent het verdere ziekteverloop vast te leggen, maar ook kan er gestart worden met behandelingen om de schade van dementie zo lang mogelijk uit te stellen.

Meer samenwerking

Aan het onderzoek hebben 29 huisartsen meegewerkt. Zij kregen de vraag om van de ouderen in hun praktijk (in totaal meer dan 7.200 mensen) in te schatten of zij leden aan beginnende dementie of een andere vorm van geheugenbeperking. Ter controle werd een hersentest uitgevoerd om te achterhalen of de huisarts het bij het juiste eind had – iets wat regelmatig niet zo bleek te zijn.

Een mogelijke verklaring voor het missen van de symptomen van beginnende dementie kan zijn dat de patiënt dit zelf vaak goed weet de verbergen. Hierdoor kan de huisarts de signalen over het hoofd zien. Een mogelijke oplossing is dat hulpverleners, zoals huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen meer gaan samenwerken om de symptomen van dementie tijdig te herkennen.