Een depressie op latere leeftijd kan de kans op dementie vergroten. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat 55-plussers die in toenemende mate last hebben van depressies meer risico hebben om dementie te ontwikkelen.

Het verband tussen depressie en dementie is wereldwijd al vaker het onderwerp van onderzoek geweest. Bijzonder aan dit Nederlandse onderzoek is echter, dat 3.325 mensen van 55 jaar of ouder over een periode van 22 jaar meededen. Dit is erg lang voor een dergelijk onderzoek.

“Bijzonder is het langlopende karakter van deze studie. We hebben mensen 22 jaar gevolgd. Daardoor hebben we goed kunnen kijken naar de verschillende patronen van depressie, en of die vormen een verschillend effect hebben op het ontstaan van dementie.” – Arfan Ikram, neuro-epidemioloog Erasmus MC

Door naar het verloop van de depressies te kijken, is het mogelijk om dementie in een eerder stadium te voorspellen. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de uiteindelijke diagnose van dementie en het opstarten van een eventueel behandelplan om de gevolgen van de ziekte zo veel mogelijk te beperken.