De fusie is inmiddels goedgekeurd en getekend. Humanitas Woonzorgplus gaat op in Florance. Gezamenlijk bieden zij met ongeveer 5.000 medewerkers zorg en ruim 1.700 vrijwilligers zorg aan zo’n 35.000 ouderen. Deze zorg bestaat o.a. uit thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en gemaksdiensten.

Gevolgen van de fusie

Zorggroep Florence en de Stichting Humanitas Woonzorgplus menen dat ze op deze wijze nóg beter en efficiënter kunnen presteren in de zorg. Gezamenlijk kunnen zij beter de uitdagingen aan die door de verschuivingen in de zorg op hen afkomen.

Gebundelde krachten

Door de krachten te bundelen zijn er meer mogelijkheden op het gebied van huisvesting, arbeidskrachten en maakt verder innovatie makkelijker. Dat is gezien de veranderingen die er spelen in de zorg ook noodzakelijk.

Woonzorgplus

Woonzorgplus is gericht op ouderen die zelfstandig (willen) blijven wonen. Hierbij staat centraal dat de ouderen de regie over hun eigen leven behouden en betrokken blijven bij de omgeving.