In het artikel ‘Wat betekent dementie voor mijn pensioen’ schreven we over de invloed van langdurige ziekte op uw pensioen. Met het oog op de veranderingen, kan het handig zijn om een appeltje voor de dorst te sparen om je pensioen aan te vullen. Voor jezelf, of voor je gezin. Welke opties heb je hierin?

Banksparen

Met banksparen voor je pensioen bouw je aanvullend vermogen op op een geblokkeerde rekening. Dit betekent dat je, tijdens het sparen, geen geld kunt opnemen (de opbouwfase) totdat je maandelijks een bedrag wilt ontvangen (de uitkeerfase). Je kunt het opgebouwde bedrag ook uitstellen of in een keer uit laten keren. Banksparen valt onder de noemer ‘bancaire lijfrente’, en valt onder soortgelijke principes als de lijfrenteverzekering.

Het grote verschil tussen bancair sparen en een lijfrenteverzekering, is wat er met het vermogen gebeurt als je komt te overlijden. In het eerste geval erven je nabestaanden het opgebouwde bedrag (het geld staat immers op een bankrekening), maar in het tweede geval stopt de lijfrente-uitkering wanneer je overlijdt (hoewel – indien vastgelegd – er nog wel een bepaalde uitkering doorbetaald kan worden). Ga goed na wat gunstig is in jouw geval.

Partnerpensioen

Naast het ouderdomspensioen, dat je voor jezelf opbouwt, bestaat het partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen). Dit is het pensioen dat je nabestaanden ontvangen als jij zou komen te overlijden, bijvoorbeeld in de vorm van een nabestaandenuitkering of een levensverzekering.

De hoogte van het nabestaandenpensioen bedraagt vaak ongeveer 70 procent van het ouderdomspensioen. Nabestaanden die voor 1950 geboren zijn, kinderen tot 18 jaar verzorgen, of minstens 45 procent arbeidsongeschikt zijn, kunnen in aanmerking komen voor een Anw-uitkering.

Pensioen voor ex-partner

Ben je gescheiden voordat jij of je ex-partner met pensioen gaat? Dan hebben jullie nog recht op een deel van het pensioen dat is opgebouwd tijdens jullie huwelijk. Zowel het ouderdomspensioen wordt verdeeld, als het nabestaandenpensioen. In het laatste geval ontvangt een eventuele nieuwe partner het deel dat is opgebouwd na de scheiding, en de ex-partner het deel dat is opgebouwd voor de scheiding.

Weet je niet zo goed hoe het bij jou geregeld is of wat je mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met je pensioenuitvoerder, of ga in gesprek met je werkgever. In sommige gevallen zijn er aanvullende mogelijkheden via je werkgever.