Dankzij veelvuldig onderzoek naar dementie en de oorzaken hiervan, komt er ook steeds meer aandacht voor de gevolgen van deze ziekte. De zorgsector, maar ook de Nederlandse overheid, is zich steeds meer bewust van de impact die de diagnose dementie niet alleen op de patiënt zelf heeft, maar ook op zijn of haar omgeving. Familieleden en andere naasten worden immers geconfronteerd met een onzekere toekomst. Hierover praten en ervaringen uitwisselen met lotgenoten blijkt voor veel mensen dan ook een uitlaatklep te zijn.

qoute-dementietafel

In sommige gevallen behoeft het omgaan met dementie een andere insteek. Voor mensen met een verstandelijke beperking is het immers vaak lastig te begrijpen wat dementie inhoudt en wat het betekent als zij hiermee gediagnosticeerd worden. Ook hun familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners kunnen met vragen zitten die betrekking hebben op de dementie en de verstandelijke beperking.

Om deze mensen te helpen, heeft het belangennetwerk KansPlus (dat zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking) het initiatief voor het project ‘Dementietafel: delen en verbeteren’ genomen.

Verbetering als doel

Het doel van de Dementietafel is het verbeteren van zowel de zorg als de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Ook de kwaliteit van leven moet hierbij verbeteren. Een andere functie van de Dementietafel is om hun familieleden, mantelzorgers en hulpverleners een plek te bieden waar ervaringen over de zorg en ondersteuning kunnen worden uitgewisseld.

Het project Dementietafel is een samenwerking van KansPlus, Ieder(in) (verantwoordelijk voor de organisatie van de dementietafels bij zorgorganisaties) en Alzheimer Nederland (die ondersteuning biedt met expertise over Alzheimer cafés).

Financiële bijdrage voor uitbreiding Dementietafels

Het streven is om uiteindelijk in iedere provincie een Dementietafel op te kunnen zetten. Om dit mogelijk te maken, heeft KansPlus afgelopen december een cheque overhandigd gekregen van verzekeraar DELA. Met deze financiële bijdrage – door medewerkers van DELA beschikbaar gesteld met geld van hun kerstpakket – kan het project verder vorm gegeven worden.

In de afgelopen drie jaar is het gelukt om in alle provincies een Dementietafel te organiseren. Ook zijn er al verschillende vervolgbijeenkomsten geweest. Het doel voor de komende drie jaar is nu om nieuwe werkgroepen te informeren en om voor meer landelijke bekendheid te zorgen. Op deze manier moet er een stevige basis gecreëerd worden voor Dementietafels. Het geld van coöperatie DELA vindt hierin dan ook een goede en nuttige bestemming.