Ouderen

Bij bijna iedereen die ouder wordt, gaat het geheugen achteruit. Het is daarom bij oudere mensen in veel gevallen lastig om te zeggen of de vergeetachtigheid en verwardheid wordt veroorzaakt door de ouderdom of dat er dementie in het spel is. De huisarts kan onderzoeken of er sprake is van beginnende dementie.

Is de diagnose dementie eenmaal gesteld, dan kunnen zowel de patiënt als de naaste familieleden en vrienden te maken krijgen met wisselende emoties. Vooral de eerste periode kan een lastige tijd zijn, omdat de ziekte en de verwerking ervan nog een plaats moet krijgen. Het is dan ook niet ongewoon dat dementerende ouderen boos, gefrustreerd, agressief of depressief kunnen reageren.

Omgaan met ouderen met dementie

Er wordt nogal eens gezegd dat dementerende ouderen ‘kinds’ worden. Dit is echter een uitdrukking die iemand met dementie onrecht aandoet. Een dementerende oudere is immers een volwassen persoon die helaas steeds meer hulp nodig heeft. Het is dan ook van belang dat iemand met dementie altijd zo wordt behandeld en niet als een groot kind. Respect voor iemand staat hierbij voorop.

Wie de zorg voor een oudere met dementie op zich neemt, bijvoorbeeld als mantelzorger, kan baat hebben bij de volgende adviezen:

  • Communiceer duidelijk – Praat duidelijk, gebruik korte zinnen en stel maar één vraag tegelijk.
  • Breng structuur aan – Maak een vaste dagindeling en zorg dat er in de woonomgeving zoveel mogelijk onveranderd blijft.
  • Voorkom dat iemand in een isolement komt – Betrek ouderen met dementie bij activiteiten en houdt iemand actief bezig. Iemand zo veel mogelijk zelf laten doen is ook goed voor het zelfbeeld.
  • Houd de geest bezig – Geheugenoefeningen voor ouderen met dementie blijken goed te werken, maar ook andere activiteiten voor ouderen met dementie – zoals een spelletje, handenarbeid of muziek maken – zijn een goede manier om de geest bezig te houden.
  • Bied ruimte voor verdriet – Veel ouderen met dementie beseffen in de eerste fase van hun ziekte maar al te goed wat er aan de hand is. Uiteraard kan dit tot verdriet leiden, maar ook in een latere fase van de dementie kan iemand verdrietig zijn om iets wat in het verleden is gebeurt.
  • Ga niet in discussie – Vooral een welles/nietes situatie moet vermeden worden.
  • Behoud iemands waardigheid – Een kenmerk van dementie is dat het besef van wat wel of niet hoort verloren gaat. Geef in zo’n geval iemand niet een standje, maar probeer ongemerkt te helpen of negeer het.

Hulp voor ouderen met dementie

In veel gevallen neemt de partner en/of andere naaste familieleden de zorg voor iemand met dementie op zich. Naar mate de ziekte vordert, zal de patiënt echter steeds afhankelijker worden van professionele zorg. Uiteraard zijn er speciale voorzieningen voor ouderen met dementie. Zo kan een dagopvang uitkomst bieden, maar de meeste ouderen met dementie moeten uiteindelijk opgenomen worden in een verpleeghuis. Dit omdat het voor de naasten niet meer mogelijk is om te voldoen aan de alsmaar groter wordende zorgvraag van de patiënt. Dit is natuurlijk een moeilijke beslissing die tot hoogoplopende emoties kan leiden.