Oorzaken

Al jarenlang wordt er veel onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken van dementie, maar het is nog altijd onbekend wat de ziekte echt veroorzaakt. Dit komt onder andere doordat dementie een samenspel is van veel verschillende factoren en door meer dan vijftig verschillende ziektes veroorzaakt kan worden. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie (FTD), vasculaire dementie en Lewy body dementie. Deze ontstaan ieder op hun eigen manier.

Een samenspel van factoren

Dementie lijkt veroorzaakt te worden door een combinatie van verschillende risicofactoren, zoals:

  • Leeftijd – De kans op dementie neemt toe bij het ouder worden.
  • Geslacht – Vrouwen hebben op latere leeftijd een grotere kans op de ziekte van Alzheimer dan mannen.
  • Erfelijkheid – Bij dementie op jonge leeftijd lijkt erfelijkheid een belangrijke rol te spelen, maar bij dementie bij ouderen is dit nog onbekend.
  • Individuele kwetsbaarheid – Waarschijnlijk verhoogt het hebben van een hart- of vaataandoening de kans op het krijgen van (vasculaire) dementie. Ook roken, te veel alcohol drinken en te vet eten wordt in verband gebracht met dementie.