Dementeren

Dementie is een ziekte die steeds vaker voorkomt. Er is een kans van 1 op 5 dat iemand een vorm van dementie krijgt, waarbij de leeftijd de belangrijkste risicofactor is. Van de mensen van 90 jaar en ouder heeft maar liefst 40% een vorm van dementie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het woord dementie vaak geassocieerd wordt met vergeetachtige ouderen, maar dementie houdt meer in dan vergeetachtigheid alleen. Ook iemands persoonlijkheid kan veranderen en het uitvoeren van alledaagse werkzaamheden wordt steeds moeilijker. Bovendien treft dementie niet alleen oude(re) mensen: ook op jonge leeftijd komt dementie voor. Naar schatting zijn er ongeveer 12.000 mensen jonger dan 65 met een vorm van dementie in Nederland.

Dementeren op jonge leeftijd

Doordat bij dementie nog altijd vooral gedacht wordt aan ouderdom, wordt bij dementie op jonge leeftijd de diagnose vaak pas laat gesteld. Dit levert dan ook regelmatig problemen op, vooral omdat de symptomen van dementie niet herkend worden en toegeschreven worden aan andere oorzaken. Bij jong dementerenden uit dit zich vooral in problemen binnen het gezin en op het werk. Mensen onder de 65 jaar nemen immers nog volop deel aan de maatschappij, hebben vaak (jonge) kinderen en een baan.

Bovendien zijn de eerste symptomen van beginnende dementie op jonge leeftijd meestal anders dan bij dementerende ouderen. Geheugenproblemen spelen namelijk minder een rol bij jonge mensen met dementie, maar het zijn vooral veranderingen in het gedrag en stemmingswisselingen die zich als eerste openbaren. Wanneer iemand minder gaat functioneren in het gezinsleven, op het werk of op sociaal vlak, wordt in de eerste instantie vaak gebracht aan overspannenheid of relatieproblemen. Wanneer de diagnose dementie eindelijk gesteld wordt, zijn er vaak al heel wat kostbare jaren verstreken.

Dementie bij ouderen

Ondanks dat dementie bij ouderen wel vaak begint met vergeetachtigheid en/of verwardheid, blijkt regelmatig dat ook bij mensen ouder dan 65 jaar de beginnende dementie lang niet altijd gesignaleerd wordt. Veel dementerende ouderen verzinnen smoezen voor het feit dat zij iets niet meer weten en vaker een geheugensteuntje nodig hebben. Zeker wanneer er nog een partner is, zal deze automatisch taken overnemen, waardoor het ook lastiger is om een beginnende dementie te herkennen. Pas in onverwachte situaties of wanneer de partner wegvalt, wordt ineens duidelijk dat er iets aan de hand is.

 Meer informatie over beginnende dementie  Meer informatie over ouderen en dementie  Meer informatie over oorzaken