Doordat dementie steeds vaker voorkomt in ons land is het niet verwonderlijk dat er ook steeds meer aandacht voor deze ziekte komt. Niet alleen vanuit de medische hoek – waarbij wetenschappers al jarenlang onderzoek doen naar een mogelijke genezing van dementie – of vanuit de overheid, maar natuurlijk ook vanuit de zorg. Centraal hierin staat de vraag hoe mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Verpleeghuis Hogewey in Weesp meent hier een antwoord op gevonden te hebben.

Veilige woonomgeving draagt bij aan welzijn

Sinds 2009 bestaat er in Nederland namelijk een heuse ‘dementenwijk’. De Hogeweyk (gelegen naast het verpleeghuis Hogewey) is een speciaal ontworpen woonwijk die de thuishaven is van 152 dementerende ouderen. Er zijn 23 woningen waarin de mensen in groepjes van zes á zeven personen met de hulp van een vast team van medewerkers hun eigen huishouden voeren. Er wordt gekookt, gewassen en opgeruimd en de boodschappen worden gedaan in de speciale supermarkt die zich ook in de wijk bevindt.

Een unicum, want nergens anders is er een dergelijke échte woonwijk die compleet met straten, pleinen, tuinen en een parkje is aangelegd om dementerende ouderen een veilige en vertrouwde woonplaats te bieden. Het theater, de kapper, het restaurant, het café en natuurlijk de supermarkt maken het straatbeeld compleet.

Volop in het leven ondanks dementie

De opzet van De Hogeweyk blijkt bijzonder goed te werken. Ondanks dat de mensen die hier wonen dement zijn en een verpleeghuis-indicatie hebben, leven zij zelfstandig en hebben zij de regie over hun eigen huishouding. Iedere bewoner kan zich zelfstandig binnen en buiten de woning begeven en deelnemen aan het dagelijks leven. De voorzieningen in de wijk zijn bovendien ook open voor bewoners buiten de wijk, zodat het echte leven gewoon door kan gaan. Ook met dementie.

Begin dit jaar besteedde het NRC Handelsblad aandacht aan De Hogeweyk door middel van een fotoreportage.