Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan van dementie en de gevolgen hiervan. Hierbij wordt echter vaak naar de medische kant van de ziekte gekeken en speelt de persoonlijke ervaring van iemand met dementie een mindere rol. Jammer, want dementie heeft nu eenmaal wel heel veel impact op degene die hiermee te maken krijgt.

Het zou dan ook interessant én bijzonder nuttig zijn om hier meer inzicht in te krijgen. Interessant en nuttig voor de wetenschap, maar niet in de laatste plaats ook voor de mensen met dementie. Er wordt in de media immers veel over hen gepraat, maar niet met.

Journalistiek project heeft positieve invloed

Onder de naam ‘The Dementia Diaries’ is er in Engeland een journalistiek project gestart waarbij tientallen mensen met dementie ruim een jaar lang een online spraakdagboek bijhouden. Onlangs is het positieve effect van dit project wetenschappelijk onderzocht en hieruit bleek dat mensen die meewerken aan The Dementia Diaries meer zelfvertrouwen krijgen en dat de band met hun naasten beter wordt.

Maaike Goslinga en Karel Smouter van het online journalistieke platform De Correspondent ontdekten The Dementia Diaries vorig jaar op een internationaal congres in Maastricht. Naar aanleiding hiervan heeft De Correspondent besloten om het project ook naar Nederland te halen: de Dementiedagboeken worden dan ook nu in ons land bijgehouden.

Aanmelden voor deelname aan de Dementiedagboeken

Uiteraard kunnen de Dementiedagboeken niet gemaakt worden zonder deelnemers. In het informatieve artikel van Heiba Targhi Bakkali dat vandaag door De Correspondent is gepubliceerd, valt echter te lezen dat dit nog niet zo één, twee, drie geregeld is. Want hoe en waar vind je mensen met dementie die mee willen werken aan de Dementiedagboeken?

De Correspondent is dan ook op zoek naar mensen met dementie die mee willen doen met de Dementiedagboeken.

Deelnemers hebben geen internet of computer nodig. Zij ontvangen een telefoontje dat speciaal ontworpen is voor mensen met dementie – het heeft zo min mogelijk knoppen en met één druk op de knop kan uitsluitend gebeld worden naar het nummer van de Dementiedagboeken, waarna zij hun bericht kunnen inspreken.

Wie geïnteresseerd is in deelname aan de Dementiedagboeken kan zich aanmelden door vóór 12 december 2016 te mailen naar: dementiedagboeken@decorrespondent.nl.