Onderzoekers van het Amerikaanse Georgetown University Medical Center (GUMC) en de National Institutes for Health hebben ontdekt dat een bloeddrukverlagend medicijn mogelijk kan helpen bij het verminderen van celbeschadigingen die geassocieerd worden met de ziekte van Alzheimer. Hierover hebben zij gepubliceerd in het online vakblad Alzheimer’s Research and Therapy op 28 januari.

Het gaat hierbij om het medicijn candesartan (een angiotensine receptor-blokker (ARB) – ook andere medicijnen die tot deze groep behoren gaven een positief resultaat in het onderzoek) dat voorgeschreven wordt om de bloeddruk te verlagen.

Hoge bloeddruk van invloed op dementie

Een hoge bloeddruk kan schade aanrichten aan kleine bloedvaten in de hersenen, waardoor ook het gebied dat gebruikt wordt bij het denken en herinneren wordt aangetast. Naar aanleiding daarvan hadden onderzoekers het vermoeden dat het verlagen van de bloeddruk door middel van medicijnen een bijdrage zou kunnen leveren aan het verkleinen van de kans op de ziekte van Alzheimer. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat de verslechtering van deze ziekte bij patiënten met een hoge bloeddruk werd vertraagd door een behandeling met angiotensine receptor-blokkers.

“Een hoge bloeddruk vermindert de bloedsomloop door het hele lichaam en de hersenen en is daardoor een risicofactor voor het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Eerdere epidemiologische onderzoeken hebben al aangetoond dat de voortgang van Alzheimer bij patiënten met een hoge bloeddruk vertraagd wordt door hen te behandelen met ARBs.” – Juan M. Saavedra, MD, hoofdonderzoeker.

Hoop op verder onderzoek

In dit nieuwste onderzoek wilden de wetenschappers erachter komen of de werking van het medicijn candesartan van invloed kon zijn op de neurotoxische effecten van een teveel aan glutamaat in de hersenen – een neurotransmitter die een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Hieruit bleek inderdaad dat candesartan bescherming bood bij het afsterven van neuronen door de blootstelling aan een te hoge dosis glutamaat.

De onderzoekers zelf zijn verheugd over de resultaten van hun onderzoek, vooral omdat angiotensine receptor-blokkers al goedgekeurd zijn om gebruikt te worden door patiënten. Hierdoor is er een grotere kans dat met dit medicijn klinische studies uitgevoerd mogen worden op mensen om te onderzoeken of de progressie van Alzheimer niet alleen vertraagd, maar ook voorkomen kan worden.