Werking van de hersenen

Onze hersenen bestaan uit zo’n 100 miljard neuronen (of zenuwcellen) die met elkaar in verbinding staan. Door deze verbindingen kunnen de neuronen met elkaar en met andere zenuwcellen in het lichaam communiceren. Onderstaande animatie laat goed zien hoe dit er in een gezond brein aan toe gaat.

Bij dementie wordt deze communicatie verstoord, waar verschillende oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Hoe de werking van de hersenen beïnvloedt wordt bij dementie, is afhankelijk van de vorm van dementie die iemand heeft.

Alzheimer, frontotemporale dementie en dementie met Lewy-lichaampjes

In het geval van de ziekte van Alzheimer is het zo dat de communicatie tussen neuronen wegvalt, en uiteindelijk de hele zenuwcel verloren gaat. Een neuron in de hersenen die verloren is, kan niet worden vervangen. Doordat langzaamaan meer en meer verbindingen wegvallen, verergeren ook de symptomen van Alzheimer geleidelijk. Iemand wordt steeds vergeetachtiger en ook andere cognitieve functies gaan achteruit, zonder dat die persoon zelf iets kan doen aan dit disfunctioneren van het brein. Als met name de kwabben in het voorhoofd en/of bij de slapen aangetast worden, spreken we vaak van frontotemporale dementie.

Bij Lewy body dementie wordt de communicatie in de hersenen verstoord doordat de neuronen zich in eiwithoudend materiaal bevinden. Dit is vooral in het middengebied van de hersenen, waar motorieke opdrachten uitgevoerd worden.

Vasculaire dementie

In het geval van vasculaire dementie is er iets anders aan de hand in de hersenen. Tijdens een beroerte of een TIA krijgt een bepaald deel van de hersenen plotseling geen vers bloed toegevoerd, waardoor dit deel van de hersenen afsterft. Afhankelijk van welk deel (of in het geval van meerdere TIA’s: welke kleinere delen) afsterft treden er symptomen van dementie op.