Behandeling

Dementie is een aandoening die niet te voorkomen of te genezen is. De aandoening wordt bovendien in vrijwel alle gevallen veroorzaakt door een hersenziekte zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie en Lewy Body dementie. Ook deze ziektes zijn niet te genezen, maar in sommige gevallen is er wel een behandeling met medicijnen mogelijk om de symptomen te verlichten of verergering van de aandoening te vertragen.

Juist omdat dementie niet te genezen is, is een goede zorg één van de belangrijkste dingen die de patiënt geboden kan worden. Door het verlenen van een goede zorg is het mogelijk om kenmerken van ernstige dementie, zoals het niet meer kunnen lopen, nog enige tijd uit te stellen.

 Meer informatie over de Zorgstandaard Dementie  Meer informatie over medicijnen  Meer informatie over de werking van de hersenen