Dementie Experience

Plotseling begint je geheugen je in de steek te laten. Je vergeet dingen, herkent vrienden of familieleden niet meer. Je weet niet meer hoe een apparaat werk. Je wereld begint er langzaam anders uit te zien. En dan krijg je de diagnose dementie.

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor alle ziektes die een negatieve invloed hebben op het verstandelijk vermogen (waaronder het geheugen), de stemming en het gedrag van de patiënt.  Alzheimer is een van de meest bekende vormen van dementie en tevens ook de meest voorkomende vorm.

Stel je eens voor

Heel langzaamaan beginnen bepaalde herinneringen te vervagen. Na een tijdje zijn ze zelfs helemaal weg. Je vergeet de namen van mensen om je heen. Stapje voor stapje ga je achteruit. Het wordt moeilijker om iets onder woorden te brengen en om je goed uit te drukken. Je vergeet waar je spullen hebt opgeborgen. Je weet niet meer de route naar de supermarkt. Het wordt steeds erger. Op een gegeven moment vergeet je zelfs dat je moet eten en drinken. Alles begint een opgave te worden. De dagelijkse dingen worden heel moeilijk en zwaar. Want hoe moet je ook alweer je tanden poetsen? Hoe werkt het koffiezetapparaat? Waar komt dat gerinkel toch vandaan? De grip op je leven ben je aan het verliezen. Hoe zou jij je voelen als dit zou gebeuren? Wat zou je doen?

Vervreemden van je omgeving

Je omgeving ziet wat er met je gebeurt. Ze weten niet wat ze moeten doen en hoe ze je moeten helpen. Voor hen ben je niet meer de degene die je was. Je wordt een vreemde voor ze en zij voor jou. Niet alleen zij zullen de onmacht voelen. Jijzelf waarschijnlijk ook. Wat doe je? Je vereenzaamt en houdt je afzijdig.

 

Weet je dat niet meer?

Hoe vaak op een dag hoor je ze zeggen: “Weet je dat niet meer?” Iedere keer als die vraag gesteld wordt, komt hij hard aan. Je gaat je steeds meer afsluiten voor alles en iedereen om je heen. Je wereld wordt alsmaar kleiner en kleiner.

Stap in de wereld van dementie

Hoe zou het zijn als je je daadwerkelijk kon verplaatsen in de wereld van dementie? Dat is moeilijk voor te stellen. Maar de Dementie Experience gaat graag die uitdaging aan en wil mensen uitdagen te ervaren wat het betekent om dement te zijn. Ze willen meer begrip krijgen voor mensen met dementie. In een gesimuleerde omgeving wordt de leefwereld, de emoties en de beleving van iemand met dementie nagebootst.

Het uiteindelijke doel van de Dementie Experience is het zorgen voor kwaliteitsverbetering van de zorg voor mensen met dementie. Doordat mensen zonder dementie concrete ervaring opdoen en een kijkje nemen in de wereld van dementerenden, wil men de kans krijgen gerichte zorgoplossingen te realiseren. Mantelzorgers kunnen zich beter inleven in de patiënten en kunnen kennisinstellingen gerichter onderzoek doen. Daarnaast komt er met de Dementie Experience een echte testomgeving bij waar nieuwe zorgproducten kunnen worden getest.

Meer begrip en betere zorg is voor zowel de patiënt als de omgeving en verzorgers van de patiënt essentieel om met deze onomkeerbare ziekte te kunnen leren leven.