Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de bekendste veroorzaker van dementie. Het is ook de aandoening waar de meeste mensen met dementie aan lijden: in 65% van de gevallen wordt dementie door de ziekte van Alzheimer veroorzaakt.

Er wordt vaak gedacht dat de ziekte van Alzheimer een ouderdomsziekte is, maar dit is niet het geval. Alzheimer is namelijk een hersenziekte waarbij psychiatrische symptomen ontstaan doordat delen van de hersenen niet meer functioneren en afsterven. Wel krijgt men vaak op latere leeftijd pas de ziekte van Alzheimer – in veel gevallen begint de ziekte tussen de 70 en 80 jaar, maar dit kan ook eerder zijn.

Wat echter verwarrend kan zijn, is dat dementie vaak aangeduid wordt als Alzheimer. Dit is niet juist: dementie en Alzheimer zijn niet hetzelfde. Wel is dementie een symptoom van de ziekte van Alzheimer.

Ondanks jarenlang onderzoek naar de ziekte van Alzheimer is er nog geen genezing mogelijk.

 Meer informatie over de ziekte van Alzheimer  Wat is het verschil tussen Alzheimer en dementie?  Meer informatie de Alzheimer Experience