Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) start vanaf 1 januari 2017 onder de naam van Hospital at Home met een speciaal team dat ouderen met dementie thuis gaat verzorgen. Het team bestaat uit een spoedeisende hulp-arts, een huisarts, een wijkverpleegkundige, een fysiotherapeut en de huisarts. Hierdoor kunnen zij snel inspringen op de acute zorgvraag, bijvoorbeeld bij een long- of blaasontsteking of een huidinfectie, zonder dat de oudere met dementie in het ziekenhuis op hoeft te worden genomen.

Samenwerking zorgverleners en medische specialisten

Reden om met deze speciale aanpak te starten, is het feit dat ouderen met dementie in het ziekenhuis vaak slechter af zijn dan in hun eigen woning. In het ziekenhuis lopen zij namelijk een groter risico om te vallen, is de kans op infecties groter, kunnen er medicatiefouten worden gemaakt en kunnen ze ernstig in de war raken.

“Deze mensen zijn veel beter af in het verpleeghuis of thuis. Waarom geven we ze niet ziekenhuiszorg aan huis? Technisch kan het. Het is een kwestie van organiseren.” – Sophia de Rooij, internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater UMCG.

Ziekenhuizen kunnen al de mogelijkheid van medisch-specialistische verpleging aan huis bieden (MSVT), maar het project Hospital at Home van het UMCG gaat nog een stapje verder. De samenwerking tussen de betrokken medische partijen is namelijk veel intensiever en werkprotocollen zijn op elkaar afgestemd. Hierdoor is het mogelijk om snellere en betere zorg aan huis te leveren.