Bij dementie is het belangrijk om je hersenen aan de gang te houden. Hierbij kan worden gekozen uit een breed scala activiteiten. Op deze pagina van onze website vindt u een ruim overzicht van mogelijke activiteiten.

Een deel van deze activiteiten bestaat uit dagelijkse handelingen, die zijn tegelijk nuttig voor ouderen om zichzelf te kunnen blijven verzorgen: aardappels schillen, een adres opzoeken in het telefoonboek en onkruid wieden. Daarnaast zijn er zogenaamd zintuiglijke activiteiten. Die kunnen goed worden gebruikt bij groepen demente ouderen, zoals gebeurt in Zeeland. Een groepsspel gaat bijvoorbeeld als volgt: vijf verschillende objecten die de zintuigen prikkelen in een doos doen, de ouderen de voorwerpen met de ogen dicht laten bevoelen, en hen dan laten vertellen wat zij voelen, wat het is. Een ander zintuiglijk spel dat wordt genoemd, is het insmeren van de handen met geurende olie, met zachte muziek op de achtergrond. Dit is natuurlijk ook goed mogelijk voor een individuele dementerende oudere.

Zelfs bij ver gevorderd geheugenverlies kunnen muziek van vroeger en vertrouwde geuren veel effect hebben, aldus Dementie Winkel. Met mensen die leken te zijn weggezonken kan plotseling weer een gesprek worden gevoerd.

Sociale Benadering Dementie

Het regelmatig doen van activiteiten met dementerende ouderen is bedoeld om hun kwaliteit van leven te verhogen. Dit sluit aan bij de Sociale Benadering Dementie (SBD) van Anne Mei The. Deze benadering stelt dat de sociale omgeving voor dementerenden steeds belangrijker wordt, omdat zij steeds minder in staat zijn zich aan te passen. Op den duur is het dus steeds meer de omgeving die zich aan de dementerende moet aanpassen, en niet omgekeerd. De behoefte aan zorg is uiteraard van belang, maar de SBD kiest als invalshoek welke mogelijkheden er nog zijn. De vraag is hoe de oudere zelf zijn of haar leven wil inrichten, en van hieruit keuzes te maken en belemmeringen aan te pakken. Mensen voor vol aanzien en hen een eigen plek in de samenleving geven is bij deze aanpak essentieel. Het hangt dus af van de oudere zelf welke activiteiten worden gekozen, en naarmate de dementie voortschrijdt zal dit waarschijnlijk veranderen.